తొలి ఆధునిక తెలుగుకథ ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వచ్చిందంటే అంగీకరించని వాళ్లు గూడా తొలి సాయుధ ఆదివాసీ కథ ఉత్తరాంధ్రనుంచి వచ్చిందని అంగీకరిస్తారు. కేవలం సాహిత్యం కారణంగా ఆంగ్లేయుల పాలనలో జైలు పాలయిన కవి గరిమెళ్ల సత్యనారాయణ తర్వాత కాంగ్రేజుల పాలనలో సాహిత్యం కారణంగా జైలుపాలయిన ఉత్తరాంధ్ర రచయిత భూషణం. 'ఆదివాసీ జీవన చారిత్ర కథకుడు భూషణం! ఆదివాసీ పోరాట కథకు కొండగుర్తు భూషణం! అన్న అప్పల్నాయుడు మాటలకు సాక్ష్యాలు ఈ కథలు.

ఈ కథా సంపుటిలో చావు, న్యాయం, ధర్మం, ఉద్ధరింపు, అడివంటుకుంది, తీర్పు, పులుసు, ఇదేదారి, ఇంటర్వ్యూ, ఇంటర్వ్యూ తరవాత, కొత్తగాలి అనే 11 కథలు ఉన్నాయి.

పేజీలు ఫ 110

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good