కాలక్షేపం కోసం చదువుకోవడం కాకుండా, ప్రపంచ పర్యటనానుభవాలు రంగరించిన ఇటువంటి పుస్తకాలు ఆలోచన ధోరణిని విస్తృతపరుస్తాయి. చదువరుల్లో పరిణితి బాగా పెంచుతాయి. తమ పరిశీలన అంశాలను దేశ ప్రజలతో పంచు కుంటున్న సుధామూర్తి మెచ్చుకోదగ్గ పని చేశారు. ఇలాంటి ప్రచురణలను తీసుకు వస్తున్న అలకనందను అభినందించకుండా ఉండటం అసాధ్యం. - ఇండియా టుడే

తన నిత్య జీవితానుభవాలను కథలుగా మలచడంలో దిట్ట 'ఇన్ఫోసిస్‌' సుధామూర్తి. ఇప్పటికి మూడు జీవితానుభవ కథ సంపుటాలను ఆమె వెలువరించారు. - ప్రజాశక్తి

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good