బ్రాహ్మణీయ సమాజమంతా చదువుకున్న సమాజం కనుక దాని 'కులవ్యవస్థ' తత్వాన్ని వ్యక్తుల సమూహం రాసుకుంటూ పోయింది. వారి గ్రంథాలేవి ఒక వ్యక్తి రాసినవి కావు. కాని దళిత బహుజన సమాజం నిరక్షరాస్యమైందిగా ఉంటూ ఈ మధ్యకాలంలోనే వాళ్ళ సిద్ధాంతాన్ని తిప్పికొట్టే శక్తి గలిగిన వ్యక్తుల్ని తయారు చేయగలుగుతున్నది. అందులో మొట్టమొదటి మహామేధావి డా|| బి.ఆర్‌.అంబేడ్కర్‌. ఆయన కోణంలో బహుజన స్త్రీవాదులు చాకలోళ్ల తాత్వికతను, చరిత్ర నిర్మాణ క్రమంలో వారి పాత్రను వివరించిన పుస్తకమిది.

పేజీలు : 18

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good