ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో పిల్లల పేర్లు వాటి మీనింగ్  ఇంగ్లీష్ లో ఇవ్వబడినవి. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good