ఆయుర్వేదము సంపూర్ణ ఆయువు గురించి తెలియజేయు శాస్త్రమే ఆయుర్వేదము. శరీరము, ఇంద్రియాలు, మనస్సు, ఆత్మల కలయికయే ఆయువు. మానవుడు నిండుగా నూరేళ్ళు జీవించాలి అనుకోవటం తప్పేమికాద్. అయితే జివిన్చినంతకాలం శారీరకంగా మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండటమే అతి ముఖ్యమైనడి. కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే ప్రపంచానికి సర్జరీ యొక్క ప్రాముఖ్యత వివరించి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, జనరల్ సర్జరీ మరియు కళ్ళు చేతులు తెగిన వ్యక్తులకు ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్స్ అమర్చిన ప్రఖ్యాత సర్జన్లు సుశ్రుత, జివకులు ఆయుర్వేదానికి, భారత దేశానికీ చెందినా వారె.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good