కొంతమంది పురుషులు స్త్రీలపై అత్యాచారాలు ఎందుకు చేస్తారు ?

అలా చెయ్యడానికి వారిని ప్రేరేపించే పరిస్థితులు ఏమిటి ?

వాళ్ళ ఆలోచనలు అలా ఎందుకు ఉంటాయి ?

వాళ్ళు కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో మాత్రమే అలా ఒకసారి మాత్రమే చేస్తారా ?

లేకపోతే అదే పనిగా మళ్ళీ మళ్ళీ అత్యాచారాలు చేస్తుంటారా ? - అనే విషయాల గురించి ఇద్దరు రీసెర్చి స్కాలర్లు చేసిన పరిశోధనే శ్రీ మొండెపు ప్రసాద్‌ గారు వ్రాసిన అత్యాచారాలపై అక్షర పోరాటం.

చదువు, ఉద్యోగం లేని రోడ్‌సైడ్‌ రోమియోలు, రౌడీలు మాత్రమే రేప్‌ చేస్తారని అపోహ. కానీ బాగా చదువుకున్నవాళ్ళు, ఉన్నత ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవాళ్ళు. డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, పెద్ద వ్యాపారస్తులు కూడా రేప్‌ చేసిన వాళ్ళలో ఉన్నారనే నిజం మీకు తెలుసా ?

రేపిస్ట్‌ సాధారణంగా అపరిచితుడై ఉంటాడని అపోహ. కానీ నిజానికి అపరిచితుల వలన రేప్‌కి గురైన కేసులు ఇరవై నాలుగు శాతం మాత్రమే అనే నిజం మీకు తెలుసా ?

రేప్‌ చెయ్యడానికి ముందు రేపిస్ట్‌ తన టార్గెట్‌ని ఎంచుకునేటప్పుడు తాను రేప్‌ చెయ్యబోయ్యే స్త్రీ యొక్క అందానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యమివ్వడని, రేపిస్ట్‌ తాను రేప్‌ చేస్తుండగా పట్టుబడే అవకాశం లేని, రేప్‌ చేసి సులభంగా తప్పించుకోవడానికి అవకాశమున్న పరిస్థితులలో వున్న అమ్మాయిని రేప్‌ చేయడానికి ఎంచుకుంటాడనే నిజం మీకు తెలుసా ? ఇటువంటి ఎన్నో పచ్చి పచ్చి నిజాలని వెలికి తీసిన పరిశోధనే 'అత్యాచారాలపై అక్షరపోరాటం'.

ఇళ్ళలో, ఆఫీసులలో, పార్టీలలో, ప్రయాణాలలో స్త్రీలు అత్యాచారానికి గురికాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ?

దురదృష్టవశాత్తూ రేప్‌కి గురయితే, చట్టపరంగా, న్యాయపరంగా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ?

దాని మానసిక ప్రభావం నుంచి ఎలా బయటపడాలి ?

అత్యాచారాలపై అక్షరపోరాటం నవల చదివి తెలుసుకోండి.

''సభ్యసమాజంలో ఎవరైనా స్త్రీ రేప్‌ చేయబడితే ఆ స్త్రీని రేప్‌కి గురికాకుండా రక్షించలేనందుకు సమాజం సిగ్గుపడాలి. కాని రేప్‌కి గురైన స్త్రీ తలవంచుకుని బతికేలా సమాజం ఆమెని హీనంగా చూస్తోంది. నిజానికి రేప్‌కి గురికావడం కంటే స్త్రీని హీనంగా చూడడమే స్త్రీని మరింత ఎక్కువగా బాధిస్తుంది.''

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good