ప్రఖ్యాత కవి, కథారచయిత, నాటకకర్త, అనువాదకుడు, కాలమిస్ట్‌, పాపులర్‌ సైన్స్‌ రచయిత డాక్టర్‌ దేవరాజు మహారాజు గారు అపూర్వ జానపదకథలు పుస్తకంలో 30 కథలు అందిస్తున్నారు.

విలువలు నశించిపోతూ, నిజాయితీ కృశించిపోతూ, డబ్బుకు, సంపదకూ తప్ప, మానవీయ విలువలకు చోటు లేకుండా పోతున్న ఈ తరుణంలో జ్ఞానపథానికి దారులు వేసే భారతీయ జానపద కథాప్రతిబింబాలను డా.దేవరాజు మహారాజుగారు ఈ సంపుటిలో అందిస్తున్నారు. ఇవి ఈ తరం బాలబాలికలకు, యువతకు, సరైన దిశానిర్దేశం చేయగలవన్న ప్రగాఢ విశ్వాసంతో.......

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good