రాజకీయంలో ఇందిరాగాంధీ

ఎంత శక్తివంతమైనదో ఎంత

దూషణభూషణలకు గురైనదో,

సాహిత్యంలో అనుక్షణికం

అంతటి శక్తివంతమైనది,

అంతటి దూషణభూషణలకు

గురైనది.

ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రికలో

సీరియల్‌గా వెలువడిన రెండు

సంవత్సరాల సుదీర్ఘ కాలంలో

గొప్ప గొప్ప సాహిత్యవేత్తల

నుంచి సామాన్య పాఠకుల వరకు ఎందరినో మెప్పించింది,

ఎందరినో నొప్పించింది.

అయితే

అందరితో చదివిస్తుంది

అనుభూతింప జేస్తుంది

ఆలోచింపజేస్తుంది.

పేజీలు : 845

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good