కాటన్‌ యొక్క ఉలి చెక్కినది రాతిని కాదు ఆయన ఉలి మలచినది నీటిని! కావేరి, గోదావరి నదులమీద ఆయన నిర్మించిన ఆనకట్టలు అపురూప నీటి శిల్పాలు!

గోదావరి మీద ఆయన కట్టిన ''చతుర్భుజ ఆనకట్ట'' ఆనాటికి ప్రపంచంలోనే ఒక ఇంజనీరింగు అద్భుతం! నీరు సశ్యాన్ని, సశ్యం ఫలసాయాన్ని, ఫలసాయం మనిషికి అన్నాన్నీ అందిస్తాయి!

ప్రజలకు అన్నం పెట్టిన కాటన్‌ జీవితం ఈ పుస్తకంలో వుంది. ఈ పుస్తకం మీ ఇంట వుంటే, కాటన్‌ మీతో వుంటారు! ఆనాటి భారతదేశం, ఆనాటి ఆంధ్రప్రజల జీవన స్థితిగతులూ, ఆనకట్ట నిర్మాణం తరువాత ప్రభవించిన ''సర్వోదయం'' చిత్రించబడిన ఒక చారిత్రక పత్రం ఈ పుస్తకం!

పేజీలు : 114

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good