ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏనాడో వెలసిన సాటిలేని మేటి పురాతన దేవాలయాలే, మన తెలుగు సంస్కృతికి సంప్రదాయాలకు మణి దర్పణాలు. ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి, ఎన్నెన్నో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినా, ఎన్నో యుద్ధాలు చెలరేగినా, మరెన్నో అకృత్యాల వల్ల పరులకంబంధహస్తాల్లో ఎన్నో శిల్పాలు మస్తక హస్తాలు పోగొట్టుకొన్నా, మన తెలుగుజాతి సంస్కృతిని నేటికీ మన కందజేస్తున్న హిందువుల పురాతన దేవాలయాలు మన తెలుగు జాతికే కాదు, యావద్భారతావనికి, ప్రపంచ ప్రజానీకానికీ ప్రత్యక్షదైవాలు, మోకాలయాలు, భక్తి ప్రపత్తులకు నిలయాలు!! ఇహ పరాల ముక్త్యాభరణాలు!! అందుకే ఈ పరమ పవిత్రమైన గ్రంథంలో సుమారు నాలుగైదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రతిష్ఠింపబడిన పురాతన దేవాలయాల చరితలే అందజేస్తున్నాం! దీన్ని ఆదరించి, ఆనందంతో బాటు సమస్త సుఖాలు పొంది జీవన్ముక్తులై వర్థిల్లండి!

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good