కదిలే కాళ్ళను, అల్లరిచేసే పిల్లలను కట్టి పడేస్తుంది మంచి కథ. కథలు వినడం ఎంత తేలికో చెప్పడం అంతకష్టం. అందులోనూ చిన్న పిల్లల కథలు రాయడం రాసిన వాటిని ప్రపంచం నలుమూలలా పిల్లలు పెద్దలూ చదివి మెచ్చుకోవడం అంటే మాటలు కాదు. సరిగ్గా అదే పని చేశాడు హాన్స్‌ క్రిస్టియన్‌ ఏండర్సన్‌.

ఆయన చిన్నపిల్లల ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించడమే కాదు. తానే ఒక చిన్న పిల్లవాడై కథలు చెప్పాడు. పైగా ఆ కథలు చదువుతుంటే పెద్దవాళ్ళు కూడా తిరిగిరాని పసితనంలోకి పరుగులు తీస్తారు. తాత్కాలికంగానైనా బాల్యపు ఆనందాన్ని చవి చూస్తారు.

పేజీలు : 96

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good