'కులవ్యవస్ధ వంటి భ్రష్టవ్యవస్ధ ప్రపంచంలో మరెక్కడా కన్పించదు. ప్రజలను జీవచ్ఛవాలుగా, నిష్క్రియాశీలురుగా, పక్షవాత రోగులుగా, క్షతగాత్రులుగా ఎందుకూ పనికిరాని దద్దమ్మలుగా చేసిన నికృష్ట నీచవ్యవస్ధ ఇది. ఇందులో అతిశయోక్తి ఏమీ లేదు. చరిత్రే దీనికి ప్రబల సాక్ష్యం'', - అంబే.సం.1 పేజీ 82

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good