చైనా విప్లవ జనరల్ చూటే. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన రెడ్ ఆర్మీ లాంగ్ మార్చ్ కు నాయకత్వం వహించి విజయపథంలో నడిపించిన సేనాని, విప్లవ వీరుడు చూటే. ఆయన జీవితానుభవాలు, జ్ఞాపకాలు అంతర్జాతీయ జర్నలిస్టు ఎగ్నెస్ స్మెడ్లీ రాశారు. ఇది చాలా ప్రఖ్యాత గ్రంధం 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good