రామాపురం' అనే ఊళ్ళో రైలు దిగండి. 'నమ్మకం అనే రిక్షాని మాట్లాడుకోండి. భక్తి అనే పేటలోకి తీసుకెళ్ళమనండి. పాపం అనే డెడ్‌ ఎండ్‌ వీధి వస్తుంది. పుణ్యం అనే దాని ఎదురు సందులోకి ముందుకి సాగండి. ప్రార్ధన అనే వంతెనని దాటండి. కర్మ అనే సర్కిల్‌ వస్తుంది. దుష్కర్మ అనే రెడ్‌లైట్‌ అక్కడ వెలుగుతూండవచ్చు. సుకర్మ అనే పచ్చలైటు వెలిగాక ముందుకి సాగండి. భజనమండలి అన్న బోర్డున్న కుడి రోడ్డులోకి మళ్ళండి. అక్కడ రోడ్డు నాలుగు రోడ్లుగా చీలుతుంది. మొదటి మూడిటి పేర్లు, అసూయ స్ట్రీట్‌, ద్వేషం సందు, ప్రతీకారం వీధి. వాటిని వదిలి నాలుగో సందులోకి తిరగండి. దానిపేరు సత్సంగం వీధి. పక్కనే కనబడే వందతుల వీధిలోకి వెళ్ళకండి. అది వన్‌వే రోడ్డు. కాస్తంత ముందుకు వెళ్ళాక ఓ జంక్షన్‌ వస్తుంది. అక్కడ ఎడమవైపు రోడ్డు పేరు వ్యామోహం. కుడివైపు రోడ్డు పేరు వైరాగ్యం. వైరాగ్యం వీధిలోకి వెళ్ళండి. ఎదురుగా మీకు కైవల్యం అనే మరో చౌరస్తా కనిపిస్తుంది. దయగల హృదయం భగవన్నిలయం అన్న బోర్డున్న తెల్లరంగు ఇల్లు కనిపిస్తుంది. గేటు దగ్గరున్న ముక్తి అనే తలుపు మిమ్మల్ని చూడగానే తెరుచుకుంటుంది. ఇది  దేవుడి ఇంటికి సరైన దారి. మీరు మీ బంధుమిత్రులకి కూడా ఈ దారిని తెలపండి.  లేదా సరైన దారి తెలియక వారు దారి తప్పిపోవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో రకరకాల సాధన చేసేవారు తెలుసుకోవలసిన అనేక సూక్ష్మ విషయాలని 81 చిన్న కథలుగా మలచి శ్రీ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి గారు వ్రాసిన సంకలనంలోని 17వ కథను మీరు ఇప్పటిదాకా చదివారు.
ఇలాంటి కథలను చదవడం ద్వారా చిన్న పిల్లకి బాల్యంలోనే దైవభక్తి, పాపభృతి, ఉత్తమ సంస్కారాలు అబ్బుతాయి. ఆధ్యాత్మికత మీద ఆసక్తి గలవారికే కాక, ఈ కథలు సాధారణ పాఠకులని కూడా ఆకర్షిస్తాయని మా నమ్మకం. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good