ముస్లిం ఇళ్ళలోని ఆడపిల్లల కష్టాలను మనోభావాలను దగ్గరి నుంచి చూస్తేగాని ఇలాంటి నవల రాయలేం. స్కైబాబ ఉద్యమకారుడు, సంచారి కావడం వల్లే ఇది సాధ్యమైంది. ఎంతో సరళంగా సాగిపోయినట్లు అనిపించినా ఈ అంశాన్ని నడిపించడం కష్టం. ఇది తెలుగులో వచ్చిన నవలల్లో భిన్నమైనది. నేనొక సెంటర్‌లో పనిచేసినప్పుడు అచ్చం ఆసియా లాగే ఫీలయ్యేదాన్ని. నేను రాయాల్సిన దాన్ని స్కై రాయడం చదివి ఆశ్చర్యపోయాను. ఆసియా లాంటి 'ఆపా'లు బస్తీకొకరున్నా ముస్లిం సమాజం ముందుకెళుతుంది. ఎన్ని ఆంక్షలు, అడ్డంకు లెదురైనా బస్తీలలో ఆపాల్లా సేవ చేస్తున్న వారికి సలాం చేస్తున్నాడు స్కై, ఈ నవల ద్వారా! - షాజహానా

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good