ఎందరు గొప్పకవులున్నా మహాకవి అని ఒక్క శ్రీశ్రీనే అంటాం. వెండితెరపై ఎందరు గొప్ప నటీమణులున్నా మహానటి అని ఒక్క సావిత్రినే అంటాం. అంటాం కాదు, అనాలి, ఎందుకంటే వాళ్ల మార్గాలు అనితరసాధ్యాలు. వాళ్ల సేద్యాలు మహోన్నత కళారూపాలు.

మహానటి సావిత్రి గురించి ఎంతచెప్పినా ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది. ఆమె వృత్తిగత జీవితం కళాకౌశల పాఠ్యగ్రంథమయితే ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం అందరికీ గుణపాఠ్య గ్రంథం. ఆ మహానటి గురించి లబ్ధప్రతిష్ఠులైన కొందరు కళాకారుల, సాహిత్యకారుల అభిప్రాయాలూ, అంచనాలూ, అనుభవాలూ పాఠకుల కోసం ఇక్కడ పొందుపరస్తున్నాం.

పేజీలు : 55

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good