స్త్రీ పురుషుల భావోద్వేగాలలో, ఆలోచనల్లో చాలా తేడాలుంటాయి. వాటిని అనుభవించే తీవ్రత - ముఖ్యంగా మాతృత్వం - స్త్రీకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్త్రీలు కోల్పోకూడనిది ఆత్మవిశ్వాసం, ఆత్మబలం. జీవితమంటేనే అనుభవం. మన అనుభవాలకే కాకుండా ఇతరుల అనుభవాలకి స్పందించగలిగినపుడు, ఆ స్పందన తీవ్రతని అక్షర రూపంగా మార్చగలిగినపుడు కథ పుట్టడమే కాదు ఆ కళ మనలోని చైతన్య స్థాయినీ పెంచుతుంది. అసలు సిసలు సత్యాన్వేషణకీ, ప్రపంచం పట్ల నిర్వేదానికి మధ్యనున్న సన్నటి గీతను చూపించే తాత్విక విశ్లేషణ, జీవితాంతం తనను నడిపించిన భావన ఏమిటో తెలుసుకున్నప్పుడు కలిగిన స్ఫురణ - ఈ 'ఆకాశమల్లి' కథల నిండా కనపడతాయి.

Pages : 183

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good