మనం నిత్యం తీసుకునే ఆహారంలో దేనిలో ఏ పోషక విలువలు ఉన్నాయో శాస్త్రీయంగా తెలుపుతూ ఆరోగ్య పరిరక్షణకు కవచంలా ఉపకరించే విలువైన సమాచారం 'ఆహారం ఆరోగ్యం' గ్రంథంలో వివరించబడింది.

అల్లం నుంచి బెల్లం వరకు

చాక్లెట్‌ నుంచి చికెన్‌ వరకు

మిరప నుంచి మామిడికాయ వరకు మనం నిత్యం తినే ఆహారంలోని పోషక విలువలను తెలుపుతూ ఏవి ఎక్కువ తీసుకోవాలి? ఏవి వదిలివేయాలో తెలిపే వైద్య విజ్ఞాన గ్రంథం.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good