ఈ పుస్తకం

అత్యంత ఆధునిక పద్ధతిలో ఎంతో విపులముగా పిల్లలు, పెద్దలకు ఇంగ్లీషు భాషను సులభముగా సరళమైన శైలిలో రూపొందించబడినది.

ఇంగ్లీషు అక్షరాల పరిచయము నుండి ముఖ్యమైన సంభాషణలు, conversations లో ఉపయోగించే పదాలు, వాక్యాలు చెప్పటములో సరైన ఉచ్ఛరణ, వాటి పద్ధతులు నేర్చుకుని ఇంగ్లీషు ధారాళముగా మాట్లాడే నైపుణ్యము ఇవ్వబడినది.

తెలియకుండానే అనేక తప్పులు ఇంగ్లీషులో మాట్లాడేస్తుంటాం. కొన్ని వందల వాక్యాలను కరెక్టుగా ఎలా మాట్లాడాలో తెలిపి, మన జీవితంలో తారసిల్లే అనేక వస్తువులను ఇంగ్లీషులో ఎలా పిలువాలో వర్గీకరించి తెలిపిన పుస్తకం ''30 రోజులలో ఆంగ్లభాష''.

Pages: 272

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good