ఆంగ్ల భాష అభిమానులైన విద్యార్దిని, విద్యార్దులు, ఉపాద్యాయులు మరియు తదితర ఉద్యోగులు మరియు ఉద్యోగినులకు.
"A Hand Book of 1001 - Verb's" అనే పుస్తకం వ్రాయటంలో ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ప్రధానంగా ఆంగ్లభాష పరిజ్ఞానం సాధించాలి అని అనుకునే వారికీ ఉపయోగపడే విధంగా వ్రాశారు పుస్తక రచయిత. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good